Många möjligheter med vinframställning hemma

Vinframställning hemma har snabbt blivit allt mer populärt. Mycket tack vare att produkterna har utvecklats och utrustningen blivit bättre.

Processen som genomgås påminner i det stora hela om den traditionella vinframställningen. Dock så får vin i den traditionella bemärkelsen endast kallas vin om det framställs på vindruvor, i enlighet med EUs definitioner. När det beträffar vinframställning hemma så experimenteras det otroligt ofta med olika slags bär och frukter.

Likt den traditionella vinframställningen så är det viktigt att hålla en hög hygienisk standard. Minsta förorening kan få stora konsekvenser för smaken på vinet. Det är inte bara utrustning som bör vara rent – därutöver är det betydelsefullt att vattnet som används till bryggningen är ordentligt rent. Gert Strand AB säljer allt från färdiga vinsatser till allehanda komplement som kan underlätta och förbättra hemmaframställnigen. Bland annat säljer företaget så kallat aktivt kol som är fullständigt enastående till att rena vattnet innan bryggning.

Fördelen med att köpa färdiga vinsatser är att alla nödvändiga instruktioner finns. Och det är inte överdrivet svårt att lyckas med vinsatsen ifall instruktionerna följs noga.

Men att framställa en helt egen vinsats öppnar upp för att prova med varierande bär eller frukter och experimentera med varierande jäst. Därtill kan skiftande jäsningstider leda till markanta smakskillnader.

En god utgångspunkt är att använda sig av en brygghink som rymmer ungefär 30 liter. Det är viktigt att den är utrustad med ett vattenlås som är placerat vid gummit på hinklocket. Skummet som bildas under jäsningen de första dagarna kan pysa genom vattenlåset om hinken är för liten.

I första skedet förjäser man vinet och därefter ska det tappas om, och då behövs en större jäshink. Därtill behövs en sughävert för att tappa vinet från en hink till en annan. https://hembryggning.se

En definitivt essentiell attiralj är oechslemätaren som är till för att dosera sockerhalten i vinmusten som bildas under förjäsningen. Ett mätglas är dessutom nödvändigt och bör vara tillräckligt stort att oechslemätaren ryms. En lagom storlek på mätglas brukar vara 100 ml. Tänk på att det inte jämt är sockerhalten som genererar utslag på flytvikten. Annorlunda bär och frukter består av varierande mängder extraktämnen som i sin tur kan variera utslaget.

Glöm inte att ta fortsatta prover av vinet med oechslemätaren under bryggningens gång. Ett tips är att dosera ca tre deciliter vin i ett litermått och fylla upp 100 ml med hjälp av mätglaset och sänka ner oechslemätaren – läs av värdet. Notera alla data och för in dem noggrant i en bryggjournal. Att inte ha koll på processen riskerar oväntade överraskningar i slutändan. Smaka därför av vinet ofta och länge i munnen.

Innan vinet är klart ska det stå i jäskärlet ungefär 2-4 veckor. Tiden kan variera beroende på sockerhalt, vilken jäst som används m.m. När jäsningen är klar så kan vinet med fördel tappas om och filtreras ytterligare en gång.